top of page

WETTELIJKE WAARSCHUWING

Deze website www.needmobilecandy.com is eigendom van NorTess Power sl NIF: B-67384222; Geregistreerd in Barcelona Mercantil, registratienummer 1, boekdeel 46795, folio 74, blad 531131 en met fiscaal adres aan de Avenida Icaria 143, 5,1. 08005 - Barcelona.

Met het oog op de naleving van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, hierna LSSI, en organieke wet 15/1999 van 13 december, inzake gegevensbescherming Van persoonlijke aard informeert de eigenaar van het domein waarnaar wordt verwezen u dat het doel van de website reclame en informatie is; Het biedt ook de mogelijkheid om contact op te nemen met of te vragen naar meer gedetailleerde informatie over de diensten van het bedrijf en, als u een klant bent, heeft u toegang tot uw privégedeelte en kunt u aankopen, reserveringen, enz. Doen. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden opgenomen en verwerkt in de bestanden die naar behoren zijn geregistreerd in de AEPD die eigendom zijn van NorTess Power sl.Om uw verzoek te beheren en u op de hoogte te houden van toekomstige promoties, nieuws en nieuws met betrekking tot de activiteit via e-mail, fax, sms of andere elektronische of fysieke middelen, heden of toekomst, tenzij u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt, stemt NorTess Power sl ermee in dergelijke gegevens niet over te dragen of te gebruiken anders dan voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De gebruiker kan te allen tijde de in de LOPD erkende rechten, toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen.

De uitoefening van deze rechten kan door de gebruiker zelf worden gedaan door middel van communicatie via de e-mail: gerben@needmobilecandy.com Deze rechten kunnen ook worden uitgeoefend onder de voorwaarden die de toepasselijke regelgeving vaststelt en die kunnen worden geraadpleegd op https: //www.aepd. het is/

U kunt contact opnemen met de eigenaar van de pagina op het volgende adres: Avenida Icaria 143, 5,1. Cp: 08005 - Barcelona.

Telefoon: (+34) 606 94 29 74 - E-mail: gerben@needmobilecandy.com

nortess1.png
logos_NEGRO_TRASP.png
logosneed_transp2.png
bottom of page